۵۷ نفر در روز اول ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری در وزارت کشور حاضر شدند

۵۷ نفر در روز اول ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری در وزارت کشور حاضر شدند

شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: ۵۷ نفر از داوطلبان در روز اول به ستاد ثبت‌نام مراجعه کردند و عملیات ثبت‌نام به مدت ۴ روز ادامه پیدا خواهد کرد.